دلدار نامه

دل نوشته های یه آدم دلدار .. به قدر اقیانوس
۱۵
بهمندریافت
مدت زمان: 10 دقیقه 31 ثانیه 

  • محمد رهایی
۱۴
بهمن

aks

  • محمد رهایی
۰۶
بهمن

آری شنیده ای !

یادت هست چند وقت پیش را ؟

وقتی خبر پایان یافتن مذاکرات هسته ای را شنیدی !

آن روز گرانی را ؛ به ارزانی فروختند ..

 آن قدر ارزان که حتی روی بازگشائی از متن آن توافق نامه را هم نداشتند ..

و دست آخر هم با افتخار اعلام کردن بار روانی تحریمها را برداشتیم ..

تحریمها هیچ ؛ خون شهدا را به چه قیمت فروختید ؟

اصلا قیمت گذاشتید؟؟

نه ! کدام قیمت ؟

همه را به بی آبروئی و ذلّت فروختند !!

آفرین بر این دیپلماسی قوی !!!!!!!!

---------------------------------------------------------------

پی نوشت : خاک ....!!

  • محمد رهایی
۰۶
بهمن

یه دل دارم به قدر اقیانوس !
کاشکی فقط به قدر اقیانوس بود ..
به اندازه تموم کهکشانها ؛ آسمونها ؛ دریاها ؛ خشکی ها "
هر چی و هر جا که فکرشو بکنی ؟

چون خدا رو دارم ..

نه فقط من ؛ بلکه همه ی آدما ؛ تا وقتی که خدا رو در نظر داشته باشند ..

آره ، همّه ی آدما دلدارن ، به قدر بی نهایت ..

------------------------------------------------------

وقتی تو سختی ها و گرفتاری ..

وقتی تو خوشی ها و خوشگذرونی ها ..

وقتی تو مصیبت و عزاداری ها ..

وقتی تو ..

خدا رو در نظر داشته باشی !!

-------------------------------------------------------

اون وقت اونم یه دل بهت میده ..

که توش کلکسیونی از صبر ، تحمل ، تلاش ، از خود گذشتگی ...

و هر چی که برات ضرر نداشته باشه ..

  • محمد رهایی